0167 522 793 Dagelijks geopend tot 21:00 Steenbergseweg 97B 4671 BE Dinteloord
Hoogwaardige Brandstof
Euro 95 [E10], Euro98 [E5], Diesel [B7], LPG, Adblue
Verse Broodjes
Elke dag tot 14:00
Servicestation
Carwash, shop, cafe

E10 brandstof bij BP Dinteloord

In 2018 zijn alle pompen op de BP tankstations in Nederland voorzien van nieuwe brandstoflabels. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de EU biobrandstoffenwetgeving, om het

voor de consument binnen de EU eenvoudiger te maken om de juiste brandstof te kiezen.

Op dit moment kan de BP brandstof Euro 95 voor 5% ethanol bevatten. Vanaf 1 oktober 2019 is het echter wettelijk verplicht om E10-benzine op onze tankstations in Nederland aan te bieden. Dit houdt in dat de brandstof Euro 95 tot 10% ethanol kan bevatten.

De voornaamste reden voor deze wettelijke introductie van E10-benzine in Nederland is dat de CO2-uitstoot door gebruik van E10-benzine minder wordt. D

De nieuwe labels zullen als onderstaand voorbeeld op de pompen herkenbaar zijn. De letter `E` tezamen met het nummer zoals weergegeven in de cirkel, geeft het maximum percentage bio-componenten aan dat erin verwerkt mag zitten. Bijvoorbeeld: Euro95 label `E10` kan tot 10% ethanol bevatten. Voor diesel geldt hetzelfde. De letter `B` in combinatie met het cijfer in het vierkant, geeft aan hoeveel biobrandstof de diesel kan bevatten.oor de toevoeging van (meer) biobrandstof zijn minder fossiele brandstoffen nodig. Dit helpt de CO2-uitstoot te verminderen en is daarmee beter voor het klimaat.

De labels voor diesel en onze premium brandstoffen Ultimate blijven net als de samenstelling ongewijzigd.

Aan de Ultimate 98 van BP wordt overigens geen ethanol toegevoegd. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zullen wij dit duidelijk aan onze klanten communiceren.

Meer dan 90% van de benzineauto’s is geschikt voor E10, maar het kan voor sommige benzineauto’s van voor 2000 problemen veroorzaken. Is uw auto geschikt voor E10-benzine? Doe de E10 check op www.e10check.nl of neem contact op met uw garagehouder.

Voor meer informatie gaat u naar deze website.