0167 522 793 Dagelijks geopend tot 21:00 Steenbergseweg 97B 4671 BE Dinteloord
Hoogwaardige Brandstof
Euro 95 [E10], Euro98 [E5], Diesel [B7], LPG, Adblue
Verse Broodjes
Elke dag tot 14:00
Servicestation
Carwash, shop, cafe

Aangepaste brandstofprijzen al gevolg van wettelijke verplichtingen.

Per 1 januari 2020 verwachten wij een verhoging van de benzine- en dieselprijzen aan de pomp. Voor benzine zal deze tussen de tussen de vijf en zeven eurocent per liter liggen en voor diesel tussen de drie en vier eurocent per liter.

De stijging van de benzine- en dieselprijzen met ingang van het nieuwe jaar is het gevolg van een aantal wettelijke bepalingen (zowel Europees als Nederlands) per 1 januari 2020.

  • De (Europese) verhoging van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen in benzine en diesel als gevolg waarvan de bio-toeslag is gestegen (voor benzine drie tot vier eurocent per liter en voor diesel twee tot drie eurocent per liter, exclusief BTW) *
  • Een accijnsverhoging van 1.26 eurocent voor benzine en 0.79 eurocent voor diesel, exclusief BTW
  • BTW over de twee bovenstaande verhogingen

* Als gevolg van de Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie, heeft de Nederlandse overheid in de wet Milieubeheer de bijmengverplichting van biobrandstoffen voor benzine en diesel voor 2020 verhoogd van 12.5% naar 16.4%. Ook in andere Europese landen vinden verhogingen plaats. De vraag naar biobrandstoffen in Europa is hierdoor sterk toegenomen. In samenhang met het beperkte aanbod van biobrandstoffen en het gebrek aan alternatieven, leidt dit tot een verhoging van de bio-toeslag.

Bedrijven die brandstoffen op de vervoersmarkt brengen, zijn verplicht om in 2020 16.4% hernieuwbare energie in te zetten. Het bijmengen van biobrandstoffen is het belangrijkste middel om hieraan te voldoen. Er is dus een verschil tussen de 16.4% hernieuwbare energie en het fysieke bijmengpercentage van biobrandstoffen in benzine en diesel.

Voor de conventionele diesel geldt een maximaal bijmengpercentage van 7% biodiesel en voor de Euro E10 geldt een maximaal bijmengpercentage van 10% ethanol. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten moeten er geavanceerde hernieuwbare brandstoffen worden ingezet, zoals HVO of dubbeltellende biodiesel, om het tekort aan te vullen. Juist deze twee alternatieven zijn aanzienlijk duurder, hetgeen een prijsopdrijvende werking heeft.